Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Home
Inschrijfformulier T.P.C. Metzpoint
Voorletters *
Achternaam *
Tussenvoegsels
Roepnaam
Geslacht
Geboorte datum
Adres
Postcode
Woonplaats
Mailadres *
Telefoon nummer
Rekening nummer (IBAN)
Bondslidnummer (indien bekend)
Speelsterkte
Tot wederopzegging machtig ik de penningmeester van T.C.Metzpoint de jaarcontributie automatisch van bovenstaande rekening af te schrijven.
Machtiging *
Opmerkingen
Valideer *

Na inschrijving en ontvangst van een pasfoto, minimaal 350x 450 pixels, krijgt u een bevestigingsmail van de ledenadministratie. De gevraagde pasfoto mag digitaal of via post worden verstuurd. Vragen? Neem dan contact op met T.P.C. Metzpoint ledenadministratie, Ron van Uden, r.uden70@upcmail.nl, 06-51687576.

Op persoonlijke gegevens die door de leden verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in bestanden waarop voornoemde wet van toepassing is. De persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt. Voor verdere informatie: www.metzpoint.nl of r.uden70@upcmail.nl

Zonder machtiging wordt de contributie 5.-- verhoogd.

Metzpoint sponsor:
Banner