Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Home

Toernooibepalingen

Afdrukken

Metzpoint Open Toernooi van 21 t/m 27 augustus 2017

Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB en wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB. De wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets; de tiebreak wordt toegepast in elke set bij de stand 6-6.

Deelnemers dienen lid te zijn van een bij de KNLTB aangesloten vereniging, dan wel algemeen lid van de KNLTB te zijn. Voor de eerste wedstrijd dienen zij hun ledenpas aan de toernooileiding te tonen.

Het toernooi wordt gehouden van maandag 21 augustus tot en met zondag 27 augustus 2017 op de acht Advantage Redcourtbanen van tennisvereniging Metzpoint in Veldhoven. Indien de inschrijvingen het noodzakelijk maken worden zaterdag 19 en zondag 20 augustus ook als speeldagen gebruikt. Spelers die niet deelnemen aan een voorafgaand officieel KNLTB toernooi zijn verplicht op deze zaterdag en/of zondag te spelen, als voor die dagen bij de inschrijving geen verhindering vermeld wordt.

Het toernooi wordt gespeeld in de categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Daarnaast worden de dubbelspelcategorieën 6 35+ en 7 35+ aangeboden. In de enkelspelcategorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8 telt het toernooi mee voor het District Masters Circuit Oost-Brabant. Deelname aan een 35+ categorie is toegestaan aan diegenen die geboren zijn vóór 1 januari 1983.

De toernooileiding behoudt zich het recht voor om in de enkelspelcategorieën van het District Masters Circuit Oost-Brabant een maximum van 32 inschrijvingen te hanteren.

Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde, gasgevulde gele ballen.

Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem. Indien er minder dan acht inschrijvingen voor een spelsoort zijn, kan de toernooileiding besluiten de betreffende spelsoort te laten vervallen of in een poulesysteem te laten spelen.

Inschrijving dient te geschieden vóór 12 augustus 2017 via het inschrijfformulier op www.toernooi.nl, dat ook gevonden kan worden via onze site www.metzpoint.nl. Voor dubbelspelen moeten beide deelnemers zich inschrijven. Het onvolledig invullen van een inschrijving kan voor de toernooileiding aanleiding zijn om deze te weigeren.

De inschrijfgelden bedragen € 8,00 voor het enkelspel en € 8,00 per persoon voor het dubbelspel. Indien een inschrijving is geaccepteerd, dienen de inschrijfgelden te worden voldaan, ongeacht of de betreffende persoon deelneemt aan het toernooi. Het inschrijfgeld wordt per automatische incasso geïnd voor aanvang van het toernooi. Bij inschrijving gaat een deelnemer akkoord met de automatische incasso van het totaal verschuldigde inschrijfgeld.

Het is een deelnemer niet toegestaan zich in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan, een ander door de KNLTB goedgekeurd toernooi in hetzelfde tijdvak.

Een deelnemer kan zich voor maximaal twee onderdelen inschrijven. Een deelnemer die zich uitsluitend in de categorie 3 inschrijft, kan zich voor maximaal drie onderdelen inschrijven. Een deelnemer die zich voor twee onderdelen inschrijft, kan uitgeloot worden in één van de onderdelen indien het toernooi meer dan 320 te spelen wedstrijden heeft.

Aanvaarding van inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en bij gelijke binnenkomst door loting. De toernooileiding behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren, in welk geval de gronden van deze weigering aan de betrokkene(n) worden meegedeeld. Indien een inschrijving niet geaccepteerd wordt, ontvangt de betreffende deelnemer direct na de loting bericht.

De aanvang van de wedstrijden is bepaald op 17.00 uur op werkdagen en op 09.00 uur tijdens het weekend. Indien mogelijk worden op werkdagen ook wedstrijden overdag gespeeld. Na 22.30 uur is een deelnemer niet meer verplicht aan een wedstrijd te beginnen.

Indien noodzakelijk heeft de toernooileiding het recht speeltijden te beperken en afgebroken en geplande wedstrijden te laten (af)spelen op verlichte en/of overdekte banen, of op banen met een andere ondergrond.

Het maximaal aantal toegestane verhinderingen per deelnemer bedraagt twee perioden. 

Een deelnemer is verplicht zich vijftien minuten voor aanvang van een wedstrijd te melden bij de toernooileiding. Voor het spelen van de eerste wedstrijd ontvangt de deelnemer een oproep via e-mail; naar de volgende wedstrijd dient de deelnemer zelf te informeren.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Verdere informatie:
Bondsgedelegeerde: Peter Berkers
Toernooileider: Ronald Otten

Laatst aangepast op donderdag 13 april 2017 10:56  
Metzpoint sponsor:
Banner