Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Home Bardienst

Bardienst

Afdrukken

Bardiensten draaien
Tennisvereniging Metzpoint heeft haar paviljoen Intermetzzo in eigen beheer en exploitatie. Dit betekent dat de leden van Metzpoint zorg dragen voor de bardiensten, inkoop, onderhoud, aankleding, etc. Financieel gezien levert dit veel voordeel op voor de vereniging en daarmee voor de leden. Alle leden dienen hiertoe hun bijdrage te leveren. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van maart 2005 hebben de Metzpointleden besloten om de verplichte bardienst in te voeren voor alle seniorleden. Vanaf het kalenderjaar waarin men 70 jaar wordt vervalt de bardienstverplichting automatisch. Ook kunnen reguliere commissieleden een beroep doen op vrijstelling.

Bardienstplanning
Met het barplanningsysteem van de KNLTB dienen leden zelf hun bardiensten te plannen. Dit gebeurt telkens voor een vooraf bepaalde periode. Het aantal verplichte bardiensten per periode wordt vooraf bekend gemaakt.

Leden die niet tijdig alle verplichte bardiensten inplannen, worden door de paviljoencommissie ingepland. Dit kan door de paviljoencommissie op elk moment gedurende de planningsperiode gebeuren. Een door de paviljoen-commissie ingepland lid ontvangt een mail met de geplande bardiensten. Indien de geplande bardienst niet kan worden uitgevoerd is het ingeplande lid zelf verantwoordelijk voor het ruilen met een andere bardienst.

De bardienst planning kunt u vinden op Dienstenplanner KNLTB.CLUB en dan zoeken op Metzpoint.

Boetesysteem
Het is heel vervelend als het paviljoen gesloten moet blijven omdat een bardienst niet is komen opdagen. Om te bevorderen dat alle bardiensten worden uitgevoerd is besloten tot een boetesysteem voor het geval leden niet aan hun verplichtingen voldoen. Indien een lid niet komt opdagen voor de geplande bardienst wordt een boete van € 40,-- opgelegd. Dit bedrag wordt onder andere aangewend als vergoeding aan het lid dat hiervoor in de plaats de bardienst draait. De boetes zullen door de penningmeester via automa-tische incasso worden geïnd. Indien een lid weigert de boete te betalen volgt schorsing en bij herhaling wordt het lidmaatschap beëindigd.

Uiteraard zal de paviljoencommissie elke situatie beoordelen en kan in bijzon-dere gevallen afgeweken worden van de boeteregels. Dit ter beoordeling van de paviljoencommissie.

Uiteraard is het onderling ruilen van bardiensten voor iedereen de beste oplossing waarbij het wel belangrijk is dat een wijziging per mail wordt doorgegeven aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Leden dienen daartoe welwillend om te gaan met ruilverzoeken van andere leden die met een probleem zitten.

Barbegeleiding
Per week heeft een paviljoencommissielid barbegeleiding. Dit wil zeggen dat hij of zij in de betreffende week extra zorg draagt voor de gang van zaken in het paviljoen, zoals:

  • Het informeren en begeleiden van nieuwe leden bij hun eerste bardienst
  • Het volgen van de geplande bardiensten en er op toezien dat deze bardiensten gedraaid worden door de leden die in die week een bardienst gepland hebben
  • Als aanspreekpunt fungeren indien er zich “problemen” voordoen in het paviljoen

Alle barmedewerkers kunnen voor of tijdens hun bardienst informatie inwinnen bij de desbetreffende bardienstbegeleid(st)er van die week. De naam en telefoonnummer van deze contactpersoon zijn opgenomen in het bardienstschema op de Jiba website; een afdruk van dit schema is te vinden bij de bar in het paviljoen.
Door de blijvende toestroom van nieuwe leden staan er soms onervaren mensen achter de bar. Leden wordt verzocht begrip te hebben voor deze situatie en deze leden indien nodig hulp aanbieden. Om het iedereen achter de bar makkelijker te maken, ligt er een draaiboek naast de kassa waar alle benodigde informatie overzichtelijk terug te vinden is.

Eindtijd bardienst
De eindtijd van de bardienst zoals in Jiba aangegeven, betekent dat tot die tijd consumpties worden verstrekt. Na dit tijdstip is er nog het nodige werk zoals het schoonmaken van de bar, het opmaken van de kas, etc. Dit betekent dat het tijdstip waarop de bardienstplichtige het paviljoen verlaat altijd later is dan de eindtijd zoals in Jiba aangegeven. Reken op circa 30 minuten later. Een goede praktijk is dat de bardienstplichtige kort voor de (Jiba)eindtijd aangeeft dat de bar gaat sluiten en het tijd is voor de laatste ronde. De bezoekers van het paviljoen worden geacht hier in alle omstandigheden begrip voor op te brengen.

Bijverdienen door het draaien van invalbardiensten
Vind je bardienstdraaien leuk? Geef je dan op voor invalbardiensten. Je krijgt € 20,- per gedraaide dienst. Neem hiervoor contact op met de paviljoencommissie.
De Paviljoencommissie bedankt iedereen die, in welke vorm dan ook, bijdraagt aan het succesvolle verloop rondom bardiensten en het paviljoen.

Voor vragen kunt u terecht bij de paviljoencommissie via het mail formulier (kies daar voor paviljoen commissie) of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Laatst aangepast op vrijdag 06 april 2018 11:32  
Metzpoint sponsor:
Banner