Deze versie van Internet Explorer wordt niet meer ondersteund!

Om deze site goed te bekijken moet je upgraden naar één van onderstaande browsers:

Home

Extra algemene ledenvergadering

Afdrukken

Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij onze extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 april 2019 om 21:00 uur in ons clubhuis Intermetzzo. 

Wat staat er op de agenda?

Tijdens de vergadering willen we u vragen om akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging ten behoeve van de beoogde naamswijziging van onze vereniging in Tennis- en padelclub Metzpoint. Daarnaast wordt voorgesteld om de statuten te actualiseren naar de nieuwe KNLTB eisen. Klik hier voor een voorbeeld van de nieuwe concept statuten.  

Waarom een extra vergadering?

De extra vergadering is nodig omdat tijdens de vergadering van 19 maart niet het benodigde aantal stemgerechtigde leden aanwezig was. De regels stellen ons in staat om tijdens deze extra vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, te besluiten over het voorstel.

We rekenen op uw komst. 

Met vriendelijke groet,
Daniëlle van Lisdonk
Secretaris TC Metzpoint

 
Metzpoint sponsor:
Banner