ALV 2018

administrator
Afdrukken

Beste Metzpoint leden,

U bent allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij onze Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 maart 2019 om 20:00 uur in ons clubhuis Intermetzzo.

Agenda

Tijdens de vergadering willen we met u terugblikken op een succesvol 2018 en vooruitkijken naar 2019. Daarnaast stelt het bestuur voor om de integratie van tennis en padel in onze vereniging te formaliseren in onze verenigingsnaam en die aan te passen in Tennis en Padel Club Metzpoint (T.P.C. Metzpoint).

Regels t.a.v. besluitvorming

Om geldige besluiten te kunnen nemen is het noodzakelijk dat 1/10 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Wanneer dit aantal om 20:00 uur niet aanwezig is, zal de voorzitter een tweede ALV vaststellen om 20:15 uur. De eerdergenoemde drempel is dan niet meer van toepassing.

Ten aanzien van de voorgestelde naamswijziging geldt een andere drempel. Omdat hiervoor is een statutenwijziging nodig is, geldt de noodzaak dat 2/3 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit om 20:15 uur niet het geval zijn, dan wordt voor dit specifieke agendapunt binnen drie weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In deze tweede vergadering kan dan ongeacht het aantal aanwezige leden worden besloten.

Voorstellen van leden

Voorstellen van de leden kunnen schriftelijk door tenminste vijf leden ingediend worden en wel minimaal 1 week voor de Algemene Ledenvergadering.

Agenda en notulen ALV 2018

De agenda en de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018 kunnen hier en hier gevonden worden. Gedurende de vergadering zijn fysieke exemplaren in beperkte oplage beschikbaar.

We rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Daniëlle van Lisdonk
Secretaris T.C. Metzpoint
 

Laatst aangepast op zondag 03 maart 2019 12:29